PEP GOL    FOTOGRAFIA

Miralls      Darrera la Cortina     St Camille      Gipsy Blues      TeatreGipsy Blues


A La Mina, Sant Cosme (Barcelona) o Cugir (Romania), el poble gitano viu en el seu món.

Aliè a un entorn hostil preserva la seva cultura i la seva manera de viure.


Gràcies Jordi Oliver  per obrir-hi una porta que ens ha permes viure'l des de dins.

   Pep Gol © 2019

email:pepgol@gmail.com

tel: 667 572 522

tots els drets reservats