PEP GOL    FOTOGRAFIA

Miralls      Darrera la Cortina     St Camille      Gipsy Blues      TeatreDarrera la cortina


Darrera la cortina hi ha un altre món.

Les coses passen a un altre ritme.

Hi ha una calma tensa i una tensió calmada.


Pot ser en el camerino d'un teatre, el darrera d'un circ, els lavabos d'una cafeteria, els passadissos d'un auditori, la transformació de les persones en personatges es va materialitzant.


Només els separa de la realitat una fràgil cortina.


   Pep Gol © 2019

email:pepgol@gmail.com

tel: 667 572 522

tots els drets reservats