PEP GOL    FOTOGRAFIA

Miralls    Cortina    St Camille    Gipsy    Teatre

Darrera la cortina


Darrera la cortina hi ha un altre món.

Les coses passen a un altre ritme.

Hi ha una calma tensa i una tensió calmada.


Pot ser en el camerino d'un teatre, el darrera d'un circ, els lavabos d'una cafeteria, els passadissos d'un auditori, la transformació de les persones en personatges es va materialitzant.


Només els separa de la realitat una fràgil cortina.


   Pep Gol © 2019

        pepgol@gmail.com      tel: 667572522        facebook       instagram

tots els drets reservats